Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân (Truyện full)

Giới thiệu Thẩm Nhất Đang vì một sự cố mà cùng với một người lạ lên giường Cô cũng không để ý, thản nhiên để lại chút tiền, sau đó cứ vậy mà rời đi Lịch Bắc Dạ tước nay đều không thích phụ nữ cứ cố tình tiếp cận mình, bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng anh đồn tính Ai ngờ lần đầu tiên của anh lại bị một cô gái chiếm đoạt, còn dám chơi trò ăn bánh trả tiền Khác nào xem anh là trai bao? Trái đất tròn không gì là không thể, cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhưng cái định mệnh ngang trái lại sắp xếp cho họ gặp nhau bởi cái gọi là hôn ước.

Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân (Truyện full)

Giới thiệu Thẩm Nhất Đang vì một sự cố mà cùng với một người lạ lên giường Cô cũng không để ý, thản nhiên để lại chút tiền, sau đó cứ vậy mà rời đi Lịch Bắc Dạ tước nay đều không thích phụ nữ cứ cố tình tiếp cận mình, bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng anh đồn tính Ai ngờ lần đầu tiên của anh lại bị một cô gái chiếm đoạt, còn dám chơi trò ăn bánh trả tiền Khác nào xem anh là trai bao? Trái đất tròn không gì là không thể, cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhưng cái định mệnh ngang trái lại sắp xếp cho họ gặp nhau bởi cái gọi là hôn ước.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Cưới Trước Yêu Sau: Cạm Bẫy Hôn Nhân (Truyện full)