Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật - Tình Thất Thất

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật - Tình Thất Thất

Nữ nhân nào cũng muốn trở thành Liễu Ngân Tuyết, nam nhân nào cũng muốn cưới Liễu Ngân Tuyết, nhưng đóa hoa kiều diễm này cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào vẫn còn là một ẩn số.
Đại Lương, năm Chính Hòa thứ hai mươi bảy, mùa đông.
Đại tuyết rơi suốt ba ngày, cả thành Biện Kinh bị tuyết dày bao phủ, biến thành tòa thành băng trắng xóa, chân đạp trên nền tuyết có thể bị lún đến một nửa, gió lạnh gào thét, thổi đến người run bần bật.

Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật - Tình Thất Thất

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật - Tình Thất Thất

Nữ nhân nào cũng muốn trở thành Liễu Ngân Tuyết, nam nhân nào cũng muốn cưới Liễu Ngân Tuyết, nhưng đóa hoa kiều diễm này cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào vẫn còn là một ẩn số.
Đại Lương, năm Chính Hòa thứ hai mươi bảy, mùa đông.
Đại tuyết rơi suốt ba ngày, cả thành Biện Kinh bị tuyết dày bao phủ, biến thành tòa thành băng trắng xóa, chân đạp trên nền tuyết có thể bị lún đến một nửa, gió lạnh gào thét, thổi đến người run bần bật.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Gả Cho Thế Tử Bệnh Tật - Tình Thất Thất

Advertisement