Hợp Đồng Hôn Nhân: Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao? (full)

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Hợp Đồng Hôn Nhân: Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao? (full)

Tiêu Dĩnh ngồi bắt chéo chân ở sofa thong thả thưởng trà, cũng không nhìn đến cô. "Dì nghĩ con nên chuyển hẳn đến ký túc xá trong trường ở đi. Ở nhà đi đi lại lại phiền lắm. Ai cũng có công việc riêng, một mình tiểu Ngọc đã đủ bận bịu lắm rồi."
Hạ Kiều Tâm rũ mắt. Đây rõ ràng là không muốn nhìn thấy cô, học cùng một trường nhưng em gái lại không cần phải ở ký túc xá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ra ngoài sống có lẽ với cô là một chuyện tốt..
Cô biết từ nhỏ mẹ kế đã không thích mình, nếu không phải vì bà nội muốn cô chuyển đến trường lớn để tiện thực tập thì cô cũng không muốn về đây.

Hợp Đồng Hôn Nhân: Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao? (full)

Tác giả:

Thể loại: Hiện Đại, Ngôn Tình,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Hợp Đồng Hôn Nhân: Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao? (full)

Tiêu Dĩnh ngồi bắt chéo chân ở sofa thong thả thưởng trà, cũng không nhìn đến cô. "Dì nghĩ con nên chuyển hẳn đến ký túc xá trong trường ở đi. Ở nhà đi đi lại lại phiền lắm. Ai cũng có công việc riêng, một mình tiểu Ngọc đã đủ bận bịu lắm rồi."
Hạ Kiều Tâm rũ mắt. Đây rõ ràng là không muốn nhìn thấy cô, học cùng một trường nhưng em gái lại không cần phải ở ký túc xá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ra ngoài sống có lẽ với cô là một chuyện tốt..
Cô biết từ nhỏ mẹ kế đã không thích mình, nếu không phải vì bà nội muốn cô chuyển đến trường lớn để tiện thực tập thì cô cũng không muốn về đây.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Hợp Đồng Hôn Nhân: Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao? (full)