Ngại Gì Từng Yêu Anh - Liêu Thành Xuyên (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Ngại Gì Từng Yêu Anh - Liêu Thành Xuyên (Truyện full)

Tên Hán Việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nữ cường Editor: Chanh Không Chua Nguồn convert: wikidich - kinhgongden Tình trạng bản gốc: Hoàn 103 chương + 4 phiên ngoại Văn án Liêu Thành Xuyên theo đuổi Đồng Kỳ, theo đuổi đến điên cuồng, đến như không muốn sống Tới lúc định bỏ cuộc, nghĩ rằng theo đuổi không nổi, người kia sẽ không động lòng, cuối cùng lại biết được rằng người kia đã từng yêu thầm mình???? Đồng Kỳ: Anh cũng hiểu mà, là "đã từng" Liêu Thành Xuyên:… __________________________________________________ 1, Thế lực ngang nhau. 2, Nữ chính là tiểu yêu tinh yêu diễm. 3, Nam chính cao quý lãnh đạm, chỉ phóng đãng với nữ chính.

Ngại Gì Từng Yêu Anh - Liêu Thành Xuyên (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Ngại Gì Từng Yêu Anh - Liêu Thành Xuyên (Truyện full)

Tên Hán Việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nữ cường Editor: Chanh Không Chua Nguồn convert: wikidich - kinhgongden Tình trạng bản gốc: Hoàn 103 chương + 4 phiên ngoại Văn án Liêu Thành Xuyên theo đuổi Đồng Kỳ, theo đuổi đến điên cuồng, đến như không muốn sống Tới lúc định bỏ cuộc, nghĩ rằng theo đuổi không nổi, người kia sẽ không động lòng, cuối cùng lại biết được rằng người kia đã từng yêu thầm mình???? Đồng Kỳ: Anh cũng hiểu mà, là "đã từng" Liêu Thành Xuyên:… __________________________________________________ 1, Thế lực ngang nhau. 2, Nữ chính là tiểu yêu tinh yêu diễm. 3, Nam chính cao quý lãnh đạm, chỉ phóng đãng với nữ chính.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Ngại Gì Từng Yêu Anh - Liêu Thành Xuyên (Truyện full)