Sống Lại Thập Niên 70, Thôn Thảo Theo Đuổi Nuông Chiều Ta (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Sống Lại Thập Niên 70, Thôn Thảo Theo Đuổi Nuông Chiều Ta (full)

"Không phải chỉ là rơi xuống nước sao? Cô ta chỉ là một thôn phụ làm ra vẻ cho ai xem, có thể gả cho anh ta đều là phúc khí của của cô ta, còn nghĩ mình thật là phu nhân chủ nhiệm sao mà không làm việc?"
"Mẹ người đừng như vậy, anh cả cưới cô ta về chính là để hầu hạ một nhà chúng ta, con cũng sẽ không nuông chiều cô ta."
 

Sống Lại Thập Niên 70, Thôn Thảo Theo Đuổi Nuông Chiều Ta (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Sống Lại Thập Niên 70, Thôn Thảo Theo Đuổi Nuông Chiều Ta (full)

"Không phải chỉ là rơi xuống nước sao? Cô ta chỉ là một thôn phụ làm ra vẻ cho ai xem, có thể gả cho anh ta đều là phúc khí của của cô ta, còn nghĩ mình thật là phu nhân chủ nhiệm sao mà không làm việc?"
"Mẹ người đừng như vậy, anh cả cưới cô ta về chính là để hầu hạ một nhà chúng ta, con cũng sẽ không nuông chiều cô ta."
 

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Sống Lại Thập Niên 70, Thôn Thảo Theo Đuổi Nuông Chiều Ta (full)

Advertisement