Truyện Đam Mỹ

Danh sách những truyện thuộc Truyện Đam Mỹ.

Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng - Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng - Tác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích Miêu

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Xuyên Không

Chương 50
Một Đồng Tiền Xu - Yến Hàng (Truyện full)

Một Đồng Tiền Xu - Yến Hàng (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 82
Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi! - Mai Như Ngọc

Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi! - Mai Như Ngọc

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Hài Hước

Chương 30
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân - Mộ Chi Minh (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Trọng Sinh

Chương 159
Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Giang Lâm

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Giang Lâm

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Xuyên Không

Chương 48
Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss - Đường Uông (Truyện full)

Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss - Đường Uông (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Trọng Sinh

Chương 8
Mười Năm Yêu Thầm Người - Mao Tiểu Vũ (Truyện full)

Mười Năm Yêu Thầm Người - Mao Tiểu Vũ (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Sủng

Chương 30
0 x 0 = 0.5 - Ngụy Lai - Sơ Ân (Truyện full)

0 x 0 = 0.5 - Ngụy Lai - Sơ Ân (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Hài Hước

Chương 21
Tinh Tế Ngụy Dự Ngôn Sư - Phương Tinh Thần

Tinh Tế Ngụy Dự Ngôn Sư - Phương Tinh Thần

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Xuyên Không

Chương 15
Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Sở Hàn - Long Ngạo Thiên

Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng - Sở Hàn - Long Ngạo Thiên

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Tiên Hiệp

Chương 8
Chạm Đuôi [Truy Vĩ] - Lý Dương Kiêu (Truyện full)

Chạm Đuôi [Truy Vĩ] - Lý Dương Kiêu (Truyện full)

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Ngọt , Sủng , Trọng Sinh

Chương 75
Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Sau Khi Xuyên Đến Show Tuyển Tú, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

0/10
27662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ , Sủng , Xuyên Không

Chương 15

Truyện đang HOT