Tiên Võ Đế Tôn - Diệp Thần (full)

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu, Gia Đấu, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Tiên Võ Đế Tôn - Diệp Thần (full)

Tên tác giả: Xiaomingtaiji


Chín nghìn năm trước, tiên võ đế tôn dẫn theo trăm vạn thần tướng đánh vào Thái cổ hồng hoang, nhưng không một ai quay lại, chỉ có một ngọn chân hỏa sót lại ở thế gian. 9000 năm sau, Diệp Thần, đồ đệ bị môn phái ruồng bỏ, đuổi ra khỏi tông môn, không nơi nào để đi, trùng hợp thay lại gặp chân hỏa, một lần nữa bước lên con đường tiên võ.

Tiên Võ Đế Tôn - Diệp Thần (full)

Tác giả:

Thể loại: Cung Đấu, Gia Đấu, Huyền Huyễn, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Tiên Võ Đế Tôn - Diệp Thần (full)

Tên tác giả: Xiaomingtaiji


Chín nghìn năm trước, tiên võ đế tôn dẫn theo trăm vạn thần tướng đánh vào Thái cổ hồng hoang, nhưng không một ai quay lại, chỉ có một ngọn chân hỏa sót lại ở thế gian. 9000 năm sau, Diệp Thần, đồ đệ bị môn phái ruồng bỏ, đuổi ra khỏi tông môn, không nơi nào để đi, trùng hợp thay lại gặp chân hỏa, một lần nữa bước lên con đường tiên võ.

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv
-

Danh sách chương: Tiên Võ Đế Tôn - Diệp Thần (full)

Advertisement