Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Quân Nhân,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế (Truyện full)

Nội dung truyện:Hắn vốn là con trai của Vô Thượng Thần đế, cửu mệnh thiên tử, đã được sắp đặt là phải trải qua cửu sinh cửu thế, giành ngôi đế vương, nhưng ở đời thứ 9 bị tiểu nhân hãm hại, việc lớn không thành.


Nhưng, trước khi chết, hắn đã gửi gắm toàn bộ cửu sinh cửu thế trong phong thần châu vào thiếu niên Tần Ninh, nghịch thiên cải mệnh, dựa vào phong thần châu để đầu thai sống lại, trải qua đời thứ mười.


Mà  thân thể đời thứ 10- Tần Ninh cũng bị người khác mưu  sát, cướp mất Tinh Môn, vô tình đã khởi động phong thần châu, thức tỉnh con người hắn...

Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế (Truyện full)

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Quân Nhân,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế (Truyện full)

Nội dung truyện:Hắn vốn là con trai của Vô Thượng Thần đế, cửu mệnh thiên tử, đã được sắp đặt là phải trải qua cửu sinh cửu thế, giành ngôi đế vương, nhưng ở đời thứ 9 bị tiểu nhân hãm hại, việc lớn không thành.


Nhưng, trước khi chết, hắn đã gửi gắm toàn bộ cửu sinh cửu thế trong phong thần châu vào thiếu niên Tần Ninh, nghịch thiên cải mệnh, dựa vào phong thần châu để đầu thai sống lại, trải qua đời thứ mười.


Mà  thân thể đời thứ 10- Tần Ninh cũng bị người khác mưu  sát, cướp mất Tinh Môn, vô tình đã khởi động phong thần châu, thức tỉnh con người hắn...

Advertisement

Chương Mới Nhất

Loading...

Danh sách chương: Phong Thần Châu – Tần Ninh - Vô Thượng thần đế (Truyện full)