Thần y trở lại - Ngô Bình (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Thần y trở lại - Ngô Bình (full)

              Anh là Ngô Bình, một phạm nhân chuẩn bị ra tù.  


             Ngô Bình vừa xuất hiện, trưởng ngục Lý Thịnh Quốc đã vội vàng bước tới rồi cười nói: “Chú em, chúc mừng chú cuối cùng cũng được ra tù rồi!”  


             Những người khác cũng đồng thanh nói: “Chúc mừng bác sĩ Ngô ra tù!”  


             Ngô Bình chắp tay với mọi người rồi đáp: “Hẹn ngày tái ngộ!”  


 

Thần y trở lại - Ngô Bình (full)

Tác giả:

Thể loại: ,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Thần y trở lại - Ngô Bình (full)

              Anh là Ngô Bình, một phạm nhân chuẩn bị ra tù.  


             Ngô Bình vừa xuất hiện, trưởng ngục Lý Thịnh Quốc đã vội vàng bước tới rồi cười nói: “Chú em, chúc mừng chú cuối cùng cũng được ra tù rồi!”  


             Những người khác cũng đồng thanh nói: “Chúc mừng bác sĩ Ngô ra tù!”  


             Ngô Bình chắp tay với mọi người rồi đáp: “Hẹn ngày tái ngộ!”  


 

Advertisement

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Thần y trở lại - Ngô Bình (full)

Advertisement