Truyện Thầy Phong Thủy - Trương Ly (full) - Tác giả: Vương Lỗi

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Truyện Ma-Kinh Dị,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Truyện Thầy Phong Thủy - Trương Ly (full) - Tác giả: Vương Lỗi

Nội dung Truyện Thầy Phong Thủy - Trương Ly của Tác giả: Vương LỗiTôi thương ông nội, khóc lóc nói rằng người ta không thích tôi và tôi chỉ muốn ở bên cạnh ông cả đời này.
Nhưng ông nói với tôi rằng đã cho nhà kia một cơ duyên cực lớn, giúp họ cải mệnh nên bọn họ nhất định sẽ báo đáp.
Ông nói lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe rồi lại gọi bố tôi vào phòng.
Tôi nghe ông nói, sau khi ông chết thì bảo tôi nghỉ học ở nhà, đợi tới khi 22 tuổi, bên thông gia tìm tới hoàn thành hôn sự. Sau khi kết hôn, cùng cô gái kia xuống tỉnh ở và không được quay về đây nữa.
Nhất là không được đi ra ngọn núi phía sau!
Dặn dò xong, ông nội càng trở nên yếu hơn.

Truyện Thầy Phong Thủy - Trương Ly (full) - Tác giả: Vương Lỗi

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Truyện Ma-Kinh Dị,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Truyện Thầy Phong Thủy - Trương Ly (full) - Tác giả: Vương Lỗi

Nội dung Truyện Thầy Phong Thủy - Trương Ly của Tác giả: Vương LỗiTôi thương ông nội, khóc lóc nói rằng người ta không thích tôi và tôi chỉ muốn ở bên cạnh ông cả đời này.
Nhưng ông nói với tôi rằng đã cho nhà kia một cơ duyên cực lớn, giúp họ cải mệnh nên bọn họ nhất định sẽ báo đáp.
Ông nói lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe rồi lại gọi bố tôi vào phòng.
Tôi nghe ông nói, sau khi ông chết thì bảo tôi nghỉ học ở nhà, đợi tới khi 22 tuổi, bên thông gia tìm tới hoàn thành hôn sự. Sau khi kết hôn, cùng cô gái kia xuống tỉnh ở và không được quay về đây nữa.
Nhất là không được đi ra ngọn núi phía sau!
Dặn dò xong, ông nội càng trở nên yếu hơn.

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Truyện Thầy Phong Thủy - Trương Ly (full) - Tác giả: Vương Lỗi