Truyện: Vận may đổi đời - Lý Thần (full) - Tác giả: Vương Lãnh

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Truyện: Vận may đổi đời - Lý Thần (full) - Tác giả: Vương Lãnh

Nội dung Truyện: Vận may đổi đời của Tác giả: Vương Lãnh xoay quanh nhân vật chính Lý Thần, người đã làm việc trong ngành tài chính hơn mười năm, được tái sinh lại vào năm 2000 với ký ức của hai mươi năm trong tương lai.


Nhận ra rằng mình không thể sống kiếp trôi nổi trong mấy chục năm được nữa, Lý Thần đã thay đổi chính mình, thay đổi quá khứ, thực hiện ước mơ bỏ lỡ của mình.


Thể loại: Đô thị, sảng văn, phấn đấu

Truyện: Vận may đổi đời - Lý Thần (full) - Tác giả: Vương Lãnh

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Truyện: Vận may đổi đời - Lý Thần (full) - Tác giả: Vương Lãnh

Nội dung Truyện: Vận may đổi đời của Tác giả: Vương Lãnh xoay quanh nhân vật chính Lý Thần, người đã làm việc trong ngành tài chính hơn mười năm, được tái sinh lại vào năm 2000 với ký ức của hai mươi năm trong tương lai.


Nhận ra rằng mình không thể sống kiếp trôi nổi trong mấy chục năm được nữa, Lý Thần đã thay đổi chính mình, thay đổi quá khứ, thực hiện ước mơ bỏ lỡ của mình.


Thể loại: Đô thị, sảng văn, phấn đấu

Advertisement

Chương Mới Nhất

Danh sách chương: Truyện: Vận may đổi đời - Lý Thần (full) - Tác giả: Vương Lãnh

Advertisement